• Ozon desinfektör, Ozon vatten desinfektor, Ozon luft desinfektör,Dongguan Ouyuan Intelligent Technology Co., Ltd.

Dongguan Ouyuan Intelligent Technology Co., Ltd.

Don Thượng Uyuan Thông minh Technology co., Lt. is a modern high-tech operating in the study, development, production and sale of Ozone disease Thiết bị.Công ty đã từ lâu bám vào khái niệm về " nghiên cứu và phát triển độc lập, điều khiển cốt lõi, và đạt được chất lượng " có " quản lý hiện đại " Chất lượng, giá hợp lý, dịch vụ tốt " là lời hứa cung cấp cho khách hàng chất lượng và giá rẻ. Cơ quan nghiên cứu và phát triển và thay đổi s ản xuất: máy phát triển l...